Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Hvordan tetter vi lovhullene?

Invitasjon til årsmøte og årsmøteseminar 2012 i Synshemmede Akademikere

Helga 02. - 04. mars inviterer Synshemmede Akademikere til årsmøteseminar og årsmøte. Sted: Rica Helsfyr hotell. Seminaret på lørdag er åpent for alle interesserte.

De siste årene har mye av vårt foreningsarbeid vært konsentrert om å spille inn til arbeidet med en ny samlet diskrimineringslov. Vi har derfor fått flere nye utfordringer etter at Regjeringen bestemte seg for å stoppe det videre arbeidet med en slik samlet lov. Regjeringen vil heller styrke diskrimineringsvernet ved å harmonisere og styrke det eksisterende lovverket.

Etter denne strategiendringen fra Regjeringens side har vi valgt å konsentrere oss om å avdekke og å peke på de hullene i lovvernet som rammer oss som gruppe sterkest. Lørdagens seminar er et ledd i dette bevisstgjørings- og opplysningsarbeidet. Her vil søkelyset bli satt på manglene ved den eksisterende diskrimineringslovgivingen. I løpet av seminaret kan vi forhåpentligvis også finne veier videre for hvordan vi praktisk kan bidra til å tette de hullene i diskrimineringsvernet som rammer oss hardest.

Hvordan tetter vi lovhullene

Seminarprogram
Fredag 02. mars

1930: Middag

Alle seminardeltakere er velkomne til å spise middag på fredagskvelden. Husk at ingenting er bedre enn god mat i godt selskap.

Lørdag 3. mars

08.00-09.00: frokost 09.15-09.30: Velkommen 09.30-11.00: Hvorfor trenger vi et samlet diskrimineringsvern? leder for Menneskeretsalliansen Dag Øistein Endsjø innleder til debatt rundt temaene: Hvorfor trenger vi et helhetlig lovvern, og hvor går veien videre i arbeidet for å skape et slikt helhetlig diskrimineringsvern? 11.00-11.30: Kaffe 11.30-13.00: Hva kan lovfesting av universell utforming av IKT gi oss? Vi har ventet svært lenge på at forskriften til § 11 i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skulle bli klar slik at paragrafen skulle tre i kraft. På seminaret vil Sverre Andreas Holbye innleder til debatt rundt hva en slik lovfestet universell utforming av IKT kan gi oss. Vil slike bestemmelser sikre oss fullt ut mot utestenging på IKT-området? 13.00-14.00: Lunsj 14.00-16.00: Pause til fri benyttelse 16.00-16.30: Kaffe 16.30-18.00: Praktisk arbeid for universell utforming I det siste året har Synshemmede Akademikere vært involvert i flere prosjekt der vi har jobbet konkret for å skape bevissthet rundt, og rammer for universell utforming av IKT. Her vil vi orientere om disse prosjektene, og vi vil invitere til diskusjon om hvordan vi går videre med vårt praktiske arbeid på dette området. 19.00: Middag

Årsmøte 2012

Søndag 04. mars

08.00-09.00: Frokost 09.15: Åpning av årsmøtet 11.00-11.30: Kaffe 11.30-13-00: Årsmøtet fortsetter 13.00-14.00: Lunsj 14.15: Avreise

Praktiske opplysninger

Økonomi
Deltakeravgift

Satser for deltakeravgiften er: kr 800,- for foreningsmedlemmer i arbeid kr 500,- for alle andre foreningsmedlemmer kr 1400,- for ikkemedlemmer

Refusjon av reiseutgifter

Vi dekker bare reiseutgifter for våre medlemmer. Reiseregninger må sendes innen en måned etter at seminaret er avholdt.

Påmelding

påmeldingsfristen er 24. februar. Påmeldingen er bindende, og avgiften må være betalt før seminaret. Påmelding skjer til: [Send påmelding pr. e-post->pamelding@saf-org.no] All praktisk info til påmeldte seminardeltakere vil bli formidlet via denne adressa.

Kontaktperson: Magne Bolme e-post: magne.bolme(at)c2i.net Mobil: 47 38 05 56

For styret Magne Bolme