Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

En krykke er nok, Lysbakken!

Følgende artikkel ble publisert i Dagsavisen 14. januar 2012.

En krykke er nok, Lysbakken!

av Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen
og Magne Bolme, leder av Synshemmede Akademikere

Kristin Floer dokumenterer i sin kronikk 9.1. (i Dagsavisen, red.anm) hvor vanskelig det er å få arbeid om man oppfattes som annerledes, selv om man har meget gode kvalifikasjoner, har 100 % arbeidsevne og ikke trenger tilrettelegging. Mange funksjonshemmede har samme erfaring.

Vi deler langt på vei Floers synspunkter når det gjelder regjeringens jobbstrategi og mangelen på resultater av politikken så langt. Vi har i mange år påpekt at arbeidssøkere som er høyt kvalifiserte og fullt arbeidsføre, må holde seg unna NAV og tiltakene der. For slike søkere fungerer tiltak direkte diskvalifiserende, fordi de bygger opp om arbeidsgiveres skepsis til yteevne.

Men her er vi ved kjernepunktet, hvor både myndigheter og organisasjoner hele tiden trår feil:

Hvis man skal lykkes med noen som helst strategi, må man først skille mellom søkere som i likhet med Floer, er fullt arbeidsføre og søkere som har redusert arbeidsevne som følge av f.eks. sykdom eller skade. Når Floer erfarer at en krykke setter henne utenfor arbeidslivet, er det ingen andre forklaringer på det enn diskriminering. Det handler om nøyaktig det samme fenomenet som har preget nyhetsbildet de siste dagene; nemlig diskriminering på grunn av utenlandsk navn.

Vi vil derfor utfordre likestillingsminister Audun Lysbakken på å finansiere nok en studie som den institutt for samfunnsforskning nå har lagt fram. De parvise testene av søkere med og uten norsk navn, feier til side alle andre forklaringsmodeller enn diskriminering. Dersom en slik studie ble gjennomført med 100 % arbeidsføre og høyt kvalifiserte søkere med og uten funksjonsnedsettelser, ville omfanget av diskriminering for noen grupper antakelig nærme seg 100 %. Når skal regjeringen følge vårt råd om å ansvarliggjøre arbeidsgiverne som åpenbart synes at en krykke er nok til å avvise kompetente, arbeidsvillige og fullt arbeidsføre mennesker