Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Styrets jule- og nyttårshilsen

Da går året mot slutten, og vi i styret vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til å at også dette har blitt et aktivt foreningsår for innsats og engasjement.

Når vi oppsummerer året som har gått konstaterer vi at det har vært en blandet fornøyelse for oss som driver interessepolitisk arbeid. Aktiviteten i foreninga har vært upåklagelig. Vi avviklet tradisjonen tro våre to årlige seminar, der særlig høstseminaret ble et meget godt og givende arrangement. Her knyttet vi nye kontakter, og vi fikk viktige innspill til vårt videre arbeid.

Vi kan også slå fast at vi har videreført våre gode kontakter med viktige politiske premissleverandører, og vi har fått markedsført våre saker på sentrale interessepolitiske arenaer. Et godt eksempel på at vi har en stemme som blir lagt merke til i funksjonshemmetpolitikken er undertegnedes oppnevning som medlem av Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg. Dette tolker jeg ikke som en anerkjennelse av min person. Oppnevningen er en frukt av Synshemmede Akademikeres målbevisste interessepolitiske arbeid.

Året vi har lagt bak oss har ellers brakt flere skuffelser enn gleder for den som driver interessepolitisk arbeid for funksjonshemmede. På plussiden må vi ta med den nyopprettede utdanningsstøtten for funksjonshemmede, lagt under lånekassen. Selv om beløpet er symbolsk er signaleffekten viktig. Men denne positive nyheten oppveier dessverre ikke alt vi må føre på minussida av årsregnskapet.

Regjeringen fikk heller ikke i år somlet seg til å ratifisere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Og den sterkt forhåndspromoterte Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne viste seg å inneholde lite nytt og få tiltak som kan bidra til å styrke vår stilling på arbeidsmarkedet. Det mest alvorlige tilbakeslaget kom likevel da Audun Lysbakken annonserte at Regjeringen hadde stoppet arbeidet med en felles diskrimineringslov. Dermed ”trakk vi kortet” der det sto ”gå tilbake tilstart”. Denne avgjørelsen har skapt uvisshet rundt alle etablerte prosesser knyttet til arbeidet med å sikre oss et bedre lovvern. Nå må vi konsentrere all vår oppmerksomhet om i alle fall å få tettet de hullene i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som rammer oss hardest.

Så vi har mer enn nok å ta fatt i når vi går inn i et nytt år. Oppgavene vil kreve engasjement og pågangsmot, noe vi gjennom vår virksomhet har bevist at vi har. Men først skal vi bruke den siste uka i 2011 til å koble av og lade batteriene.

På vegne av styret ønsker jeg dermed alle ei avslappende og fredfylt jule- og nyttårshelg. God jul og godt nytt år! For styret Magne Bolme