Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Studier og jobb utenlands - Synshemmede Akademikeres høstseminar 2011

Dette er en første appetittvekker for årets høstseminar. Vi arrangerer seminaret helga 21 – 23. oktober. Sted: Rica Helsfyr hotell. Seminaret vil være åpent for alle.

Tema på årets høstseminar blir utfordringer og muligheter for synshemmede som enten vil studere, eller som kan tenke seg å jobbe utenlands. Programmet er ellers bare på "idéstadiet", men undertema vi vil ta opp er:

  • Hva skjer med våre rettigheter til hjelpemidler mv. hvis vi skal ha lengre studie- eller arbeidsperioder i utlandet?
  • Hvilken tilrettelegging kan synshemmede studenter som ønsker å studere utenlands vente seg på lærestedene de kommer til?
  • Hvordan bør en synshemmet student forberede seg før han/hun starter på studier utenlands?
  • Hvilke spesielle utfordringer møter synshemmede som skal jobbe utenlands?

I tillegg til disse faglige presentasjonene vil vi også invitere innledere som har personlige erfaringer fra å jobbe og studere i utlandet. Utenlands er et meget "tøyelig begrep", og punktene over må bare leses som retningsgivende knagger for hva den interesserte vil få når helga kommer.

Vi kommer tilbake med praktiske opplysninger vedrørende seminaret, og en fyldigere presentasjon av seminaret over sommeren. Men hold alt nå av helga.

For styret

Magne Bolme