Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Program for SAFs vårseminar 2010

Her finner du både selve programmet og informasjon om hvordan du melder deg på. Hva det koster å delta får du også vite.

.. has_math: no .. status: published .. wp-status: publish -->

Program for SAFs vårseminar 2010

Fredag 5. mars
 • 16.00 Avreise Oslo, felles buss fra Hotell Opera.
 • 17.00 Avreise Gardermoen.
 • 17.45 Ankomst Hurdalsjøen Hotell.
 • 19.00 Middag.
 • 20.45 Presentasjon av deltakerne.
 • 21.00 Knut Prytz orienterer om Menneskerettsalliansen og dens virksomhet.
 • 21.45 Sosialt samvær.
Lørdag 6. mars
 • 08.00 Frokost.
 • 09.30 En representant fra Likestillings- og diskrimineringsombudet orienterer om aktivitets- og redegjørelsesplikten.
 • 10.15 Pause.
 • 10.30 Spørsmål og innspill fra salen.
 • 11.15 Pause.
 • 11.45 Paneldebatt om regjeringens sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede.
 • 13.00 Lunsj.
 • 14.30 Vi samles i plenum for å drøfte 1) hvordan SAF skal følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten, 2) hvordan SAF skal følge opp innspill fra paneldebatten, 3) hva SAF bør ta opp når vi skal møte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
 • 16.00 Vi nyter hotellivet i eller utenfor det våte element.
 • 19.00 Middag.
 • 21.00 Sosialt samvær.
Påmeldingsinformasjon

Seminaravgift: SAF-medlemmer: kr 400 for studenter og andre som ikke er i ordinært arbeid, kr 600 for yrkesaktive. Ikke-medlemmer: kr 900. Reiseutgifter for medlemmer dekkes mot kvittering. Påmeldingsfrist for seminaret: fredag 19. februar. Meld deg på ved å sende en [e-post til styret->Henvendelser til styret] eller ring Magne 951 49 389, eller Elin 984 26 838.