Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Nytt styre i SAF

Årsmøtet for 2015 er avviklet, det 33. i rekken hevdes det. I tillegg til ordinære årsmøtesaker brukte møtet tid på en interessant debatt om veien videre for organisasjonen. Møtet gjennomførte valg som ga følgende resultat:

Styre: Roger Riise (leder) Eldrid Kästel (sekr.) Arne Eriksen (kasserer) Magne Bolme (vara)

Valgnemnd: Nina Tveter (leder) Einar Fagerheim Terje Pettersen