Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Digital læring og tilgjengelighet

Lars Bjørndal fra IKT utvalget representerte SAF på møte i regi av Deltasenteret.
Møteforumet UnIKT temaet Digital læring og tilgjengelighet. Spørsmål som ble stilt, var:
 • Er digitale læringsplatformer tilgjengelige for alle?
* Hva er Massive Open Online Courses (MOOC)?
 • Hvordan jobber kommunene med opplæring av sine ansatte?
 • Hvordan har universell utforming en plass i læring?
 • Møtet fant sted i Thon Hotell Vika Atrium i Oslo, og det varte fra kl.10.00 til 15.00. Jeg deltok på møtet for SAF.

  Nå er presentasjonene lagt ut, og de finnes på

  Innlegg om følgende tema: - Massive Open Online Courses (MOOC) og digitale læringsarena v/Frode Arntsen, Bibsys * MOOC kan være mange slags ressurser. Interessant å merke seg at MOOC går i retning av korte videoier (f.eks. 7 min), med påfølgende quiz. * En ting er å gjøre plattformen, f.eks. mooc.no, tilgjengelig, noe annet er å produsere innhold som er tilgjengelig. (Mooc.no er utviklet av Bibsys.) * En relatert tjeneste er <meatup.com>, der en student kan udersøke om det finnes andre i nærheten som tar samme kurs.
  • Fronters arbeid med tilgjengelighet v/ Kristine Ursfjord og Hanne Lian, Fronter

  • Fronter brukes av elever/studenter fra 1. klasse til dr.-gradstudenter, og det er et system med stor grad av kompleksitet.

  • Fronter sliter med gammel kode som ikke møter krav til uu.
  • Fronter har som mål at all nyutvikling av grensesnitt skal følge WCAG AA.

  • KS læring - Digital læringsarena for kommunene v/ Lars Sverre Gjølme, KommIT

  • KommIT er en liten enhet som skal lede en svær satsing i kommunesektoren.

  • Se <kurs.kommit.no>
  • Foredragsholderen fikk noen spørsmål som gikk på om de tar uu på alvor.

  • DILP-prosjektet - En digital læringsarena for pårørende til personer med demens v/ Ivar Solheim, Norsk Regnesentral

  • Læring og universell utforming v/ Kjetil Knardal, Universell

  • Han gjorde et interessant eksperiment under foredraget. Han ba oss delta i et nettbasert tilfredshetsbarometer/spill, for å vise hvordan teknologi i opplæring gjerne brukes i dag. Noen få, som meg, kunne ikke delta bl.a. pga. for liten tid.

  Møtet ble åpnet av leder i Deltasenteret, Åse Kari Haugeto. Hun nevnte kort noen av prosjektene som har fått midler gjennom UnIKT, og jeg bet meg spesielt merke i at det nå jobbes med en kravspesifikasjon på feltet talegjenkjenning på norsk.