Vellykket framstøt mot Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Så lenge forskriften til § 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl.) ikke har kommet har vi et svært utilstrekkelig lovvern på IKT-området. Denne forskriften har blitt utsatt flere ganger, og etter hvert har det blitt
umulig å få noen i forvaltningen til å komme med en tidsplan for når forslag til forskriften kunne ventes å komme på høring. Denne tausheten har vært meget frustrerende for alle som har jobbet med denne saken. Vi kom ikke videre verken med inkluderings- eller fornyingsdepartementet. Så i april rettet Synshemmede Akademikere en forespørsel til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, der vi ba komiteen om å etterlyse forskriften til § 11 i dtl.

Komiteen tok saken, og skrev brev til Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren for å få ministeren til å redegjøre for hvorfor forskriften til § 11 i dtl. fortsatt manglet.

Nå har BLD svart på komiteens henvendelse. Og svaret er avklarende. Her opplyses det at forskriften kommer på høring før sommeren, og man tar sikte på at den skal være vedtatt før utgangen av året. Så nå gjelder det å kaste seg over forslaget til forskrift med en gang det kommer på høring.

Vi kan være meget fornøyde med dette framstøtet mot Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Nå har vi, gjennom komiteen, fått en forpliktende tidshorisont for når forskriften til § 11 i dtl. Skal være i funksjon. Det er i alle fall nok til å gjøre meg fornøyd med vårt arbeid med forskriften i vår. Når en minister forplikter seg slik skriftlig for Kontroll- og konstitusjonskomiteen er det et løfte som må tas på alvor av alle.

Her kan interesserte lese all relevant korrespondanse i denne saken.

Magne Bolme
leder

Kommentarer er stengt.