Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Utvalg skifter navn

Etter vedtak i SAFs styre skifter Informasjonsutvalget navn til Kommunikasjonsutvalget. I utvalget sitter Tore Johnny Bråtveit som utvalgsleder, med Berit Lunde, David Hole og Eldrid Kästel som medlemmer.

Utvalget kan kontaktes på adressa ku@saf-org.no, og vil etter hvert kunne kontaktes via kontaktskjemaet også.