Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Ny dataplattform i Oslo kommune: Blir synshemmede arbeidstakere utestengt?

Om noen få dager innfører Oslo kommune en ny dataplattform for sine ansatte, og i den forbindelse er vi i SAF svært bekymret for de synshemmede arbeidstakerne i kommunen.

Allerede i 2011 sendte SAFs arbeidsmarkedspolitiske utvalg et brev til kommunen med spørsmål om hvordan synshemmede arbeidstakere var tenkt ivaretatt ved innføringen av den nye dataplattformen. 2. mars 2012 fikk vi svar fra Oslo kommune. Dette var for så vidt positivt, men avslørte samtidig at man ikke hadde forstått at universell utforming er en forutsetning for individuell tilrettelegging. Vi sendte derfor et nytt brev til kommunen i april 2012, der vi redegjorde for dette.

Vi fikk imidlertid aldri noe svar på brevet, og da vi i mai i år fikk vite at den nye dataplattformen skulle innføres i kommunen allerede fra august, henvendte vi oss med vår bekymring til Rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune og SV-politikeren Ivar Johansen. Ivar Johansen sendte umiddelbart et brev til Byråd for finans med spørsmål om hvordan synshemmede arbeidstakere var tenkt ivaretatt, og i forrige uke fårelå svaret på bloggen hans.

Byråden viste til og siterte fra brevet de sendte oss om dette i 2012, altså brevet som avslører at man ikke vet hva universell utforming er, og det ga grunn til bekymring. SAFs arbeidsmarkedspolitiske utvalg sendte Ivar Johansen omgående vår reaksjon på dette, og torsdag 25. juli fulgte han opp ved å legge vår henvendelse ut på sin blogg.

Klikk på linken under for å lese saken på Ivar Johansens blogg.

Les mer her

SAFs reaksjon på byrådens notat

Det som fremkommer i byrådens notat, er ikke godt nok. Når Byråden skriver at de enkelte virksomhetene skal sørge for den universelle utformingen, gir det rett og slett ikke mening.

Definisjonen på universell utforming er at hovedløsningen skal være utformet slik at alle skal kunne bruke den.

Hovedløsningen i dette tilfellet er kommunens hoveddatanettverk, dvs. det nettverket som innbefatter alle kommunens bydeler og virksomheter, og det er dette nettverket som må være utformet slik at alle kan bruke det. Å snakke om at de enkelte virksomheter skal utforme datanettverket universelt, gir altså ingen mening ettersom de enkelte virksomheter jo ikke forvalter hovedløsningen.

Å utforme hoveddatanettverket universelt er forutsetningen for at de enkelte virksomhetene i det hele tatt skal kunne foreta individuelle tilrettelegginger. Uten universell utforming av hoveddatanettverket, er det rett og slett ikke mulig å tilrettelegge individuelt, slik Byråden sier hun vil gjøre, så det brenner virkelig kraftig under bena til de synshemmede arbeidstakerne i Oslo kommune nå.

Skrevet av SAFs arbeidsmarkedspolitiske utvalg.