Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Problemer med nedlasting av dokumenter fra Standard Norge

Standard Norge har for tiden flere standarder, som er av interesse for oss, ute på høring. Høringsdokumentene er lagt ut som tekstbaserte PDF-filer, og de skulle dermed være fullt lesbare hvis de ble lagt ut riktig. Disse dokumentene er imidlertid ikke lesbare for den som bruker skjermleser. I henvendelsen gjengitt nedenfor tar IKT-utvalgets leder opp disse problemene med høringsansvarlig i Standard Norge.

E-post: Sendt 09.07.2013 kl. 21:21

Hei

Du har bedt om tilbakemelding på hva som er årsak til at en som bruker skjermleser ikke får lest innholdet i PDF-dokumentene som ligger til høring hos SN, og det skal du få. Dette gjelder kanskje også standarder som kjøpes fra SN.

Dokumentene som ligger til høring er forsynt med en kopisperre. Dette gjør at dokumentene, med Adobe Reader, kan leses på skjerm og de kan skrives ut. For at en skjermleser skal kunne få tak i teksten, må den be Acrobat Reader om å få en kopi, men dette er det altså sperret for. Vi får dermed beskjed om at dokumentene ikke kan leses fordi det er kopibeskyttet.

Det kan godt hende at dokumentene også mangler overskrifter og annen markering som gjør det lettere å navigere i med skjermleser, men det er vanskelig å finne ut før kopisperren er fjernet.

Det er et ufravikelig krav at dokumentene legges ut uten kopisperre.

Hilsen Lars Bjørndal, IKT-utvalget i Synshemmede akademikere