Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Ombudet om gårsdagens framlegging av forslag om tettighetsfesting av BPA

Nedenfor finner den som vil lese lenke til en kommentarartikkel fra ombudet vedrørende gårsdagens framlegging av forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent. Her er det bare å gi sin tilslutning til Ørstaviks synspunkt.

Men i forlengelsen av det hun skriver lurer jeg på hvorfor ikke ombudet engasjerte seg i de døvblindes kamp for å opprettholde sin tolketjeneste. Den er minst like avgjørende for deres samfunnsdeltakelse som BPA er for andre funksjonshemmede. Og hva med vår egen lese- og sekretærhjelp?

Det handler om likestilling, ikke helse