Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Magnes blogg - en introduksjon

Så startet jeg på noe helt nytt, en blogg:

Jeg har ment så mangt om så mye knyttet til funksjonshemming og funksjonsnedsettelser. Og noe av det har jeg også fått meddelt til allmennheten. Men det meste av min ytringsvirksomhet har til nå blitt forlagt til forskjellige e-postlister. Disse er jo fine til sitt bruk, men de når ikke utover seg selv. Så derfor denne bloggen. Her håper jeg at jeg kan spre mitt interessepolitiske engasjement og budskap til et større publikum.


Bloggen er dermed tenkt å være et sted der jeg kommer med mine betraktninger over og kommentarer til ulike interessepolitiske tema som berører funksjonshemmede. Kommentarene vil være forankret i min posisjon som foreningsleder, og ofte vil det som kommer også være nettopp det, en slags ”lederkommentar”. Men jeg vil også gi dere mine mer personlige innspill til og refleksjoner over problemstillinger og tildragelser jeg må forholde meg til som funksjonshemmet.


Selv om dette i utgangspunktet er mitt ”talerør”, vil jeg også etter hvert åpne for at andre kan bidra med gjesteinnspill. Og så håper jeg jo at vi kan få fart på debattene i kommentarfeltene. Uten en levende dialog faller noe av hensikten med å blogge bort. En levende blogg er nødvendig hvis man skal nå ut.


I mitt første innlegg nedenfor prøver jeg å virkeliggjøre de målene jeg har satt opp over. Her tar jeg utgangspunkt i et medieoppslag i tida, og prøver å bruke det som utgangspunkt for å gå litt inn i en mer generell tematikk som angår synshemmede spesielt og funksjonshemmede mer allment.


God blogglesning!