Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Invitasjon til jubileumsseminar og årsmøte

Forsvinner borgeren blant brukere, diagnoser og paraplyer? I hvilken retning går funksjonshemmedes organisasjoner?

Invitasjon til jubileumsseminar og årsmøte i Synshemmede Akademikere

Helga 08. – 10. mars inviterer Synshemmede Akademikere til Jubileumsseminar og årsmøte.

Sted: Rica Helsfyr hotell.

Seminaret på lørdag er åpent for alle interesserte.

Gjennom de siste tiårene har mange arbeidet for et fokusskifte i tenkningen rundt funksjonsnedsettelser og funksjonshemmede. Men til tross for flere forsøk på å innføre ny begrepsbruk, og å skape nye strukturer, har etablerte tenkemåter og praksiser vist seg å være utrolig seiglivede og stabile. Denne tematikken ønsker vi å gå dypere inn i gjennom innledninger og debatter på lørdagens seminar. Vi spør: Hvorfor er det slik, og hvilke utviklingstrekk ser vi for framtida? Siden Synshemmede Akademikere alltid har vært blant dem som har jobbet for et grunnlegende perspektivskifte i forståelsen av de utestengende mekanismene funksjonshemmede møter i samfunnet, er det naturlig å ta opp denne tematikken nå når foreninga skal markere sitt 30-årsjubileum.

De foreningshistoriske tilbakeblikkene, og drøftingen av vår nåtidige status og av veien videre vi legger opp til på seminaret vil være koblet til den overordnede tematikken. Og de vil bli vinklet slik at de også skal ha interesse for andre enn oss i ”menigheta”.

Forsvinner borgeren blant brukere, diagnoser og paraplyer?

Seminarprogram

Fredag 08. mars 19.30: Middag Alle seminardeltakere er velkomne til å spise middag på fredagskvelden. Husk at ingenting er bedre enn god mat i godt selskap.

Lørdag 09. mars 08.00-09.00: Frokost 09.15-09.30: Seminaråpning 09.30-10.00: Synshemmede Akademikere 30 år – hvor kommer vi fra og hvor står vi? Et riss over foreningas historie, og en beskrivelse av hvor vi står i dag. 10.00-10.15: Pause 10.15-11.00: Nye nettsider - ny informasjonsstrategi En presentasjon av våre nye nettsider og tenkinga rundt vår nye informasjonsstrategi. Vi har leid inn Funka Nu for å gjøre jobben med å gi oss nye funksjonelle sider, og en representant for firmaet vil presentere sidene. I tillegg vil vi komme med noen egne refleksjoner rundt hvordan vi ønsker å kommunisere med omverdenen i tida framover. Innspill er selvsagt også svært velkomne. 11.00-11.30: Pause 11.30-13.00: Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO) og funksjonshemmedes organisasjoner Eli Knøsen, (LDO), innleder om Samspillet mellom ombudet og funksjonshemmedes organisasjoner. Har LDO og organisasjonene en sammenfallende oppfatning av ombudets rolle, og hvilke utfordringer og muligheter ser LDO komme i antidiskrimineringsarbeidet rettet mot funksjonshemmede i den nærmeste framtida. Etter innledninga blir det god tid til diskusjon og meningsutveksling. 13.00-14.00: Lunsj 14.00: Paneldebatt rundt sentrale interessepolitiske tema for funksjonshemmede Etter en innledning ved Magne Bolme vil et panel av ”meningsføre” diskutere sentrale interessepolitiske tema som funksjonshemmedes deltakelse i utdanning og arbeid. Hvorfor har vi ikke kommet lengre i kampen for funksjonshemmedes deltakelse på disse samfunnsområdene? I debatten vil vi også drøfte hvordan perspektiver på funksjonsnedsettelser og funksjonshemmede preger og styrer rammene for vårt organisasjonsliv. Hvem som skal sitte i panelet er ikke endelig avklart, men panelet vil både ha deltakere fra egne rekker, og representanter for andre organisasjoner. Etter hvert vil vi også åpne for å la seminardeltakerne delta i debatten. 16.00: Kaffe 19.00: Jubileumsmiddag Dette vil vi gjøre til en stilfull og verdig markering av vårt 30-årsjubileum, og vi håper så mange som mulig vil markere sammen med oss. Derfor er jubileumsmiddagen åpen for alle foreningsmedlemmer uavhengig av om de deltar på resten av helgas arrangement.

Årsmøte 2013

Søndag 10. mars 08.00-09.00: Frokost 09.15 Åpning av årsmøtet 11.00-11.30: Kaffe 11.30-13-00: Årsmøtet fortsetter 13.00-14.00: Lunsj 14.15: Avreise

Praktiske opplysninger

Økonomi
Deltakeravgift

Satser for deltakeravgiften er: kr 800,- for foreningsmedlemmer i arbeid kr 600,- for alle andre foreningsmedlemmer kr 1400,- for ikkemedlemmer Personer som har meldt seg inn i foreninga etter årsmøtet 2012 slipper å betale seminaravgift. Personer som melder seg inn ved påmelding til seminaret slipper også å betale seminaravgift.

Refusjon av reiseutgifter

Vi dekker bare reiseutgifter for våre medlemmer. Reiseregninger må sendes innen en måned etter at seminaret er avholdt.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 03. mars. Påmeldingen er bindende, og avgiften må være betalt før seminaret. Påmelding til seminar, jubileumsmiddag og årsmøte skjer ved å fylle ut skjemaet nedenfor:

Facebook-event for seminaret finnes her: https://www.facebook.com/events/336523603129149/?context=create

Spørsmål om arrangementet rettes til Magne Bolme, e-post: magne.bolme@c2i.net Mobil: 47 38 05 56

For styret Magne Bolme

Hjertelig velkommen.