Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Regjeringen trenerer lovarbeidet

SAF fortsetter vårt samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å få økt oppmerksomheten om den manglende universelle utformingen av IKT-løsninger, og Regjeringens manglende oppfølging av kravene nedfelt i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

I dag, 1. november, stør det et innlegg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet på trykk i Klassekampen, og det legges også ut på ombudets hjemmesider. Les, lik og del!

Les innlegget Regjeringens løse tråder på LDOs nettsider.