Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Fire millioner til universell utforming

I statsbudsjettet for 2013 foreslår regjeringen å bevilge fire millioner kroner til arbeidet med universell utforming av IKT og håndhevingen av den kommende forskriften til § 11 i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dette er jo svært positivt, men forslaget reiser noen vesentlige spørsmål som må besvares.

Av forslaget framgår det at FAD skal opprette et tilsyn som skal overvåke håndhevingen av forskriften og kravene som stilles i den. Men hva med den individuelle klageretten og ombudets rolle i håndhevingen av § 11?

Vi har bedt om et møte med BLD for å få avklart om departementet har tenkt å ta fra oss klageretten på IKT-området. Og det er nå viktigere enn noen gang at vi får en avklaring av dette spørsmålet.

Digi.no har skrevet om saken: Vil lage nytt IT-tilsyn

FADs pressemelding finner du her: 4 millioner til universell utforming av IKT