Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Forslag til endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning

Som mange vil være klar over, foreligger det forslag til endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. Dette endringsforslaget har vært ute på høring.

SAF har levert høringssvar til endringsforslaget, og svaret kan leses nedenfor av alle interesserte.

Difi Postboks 8115 Dep 0032 OSLO

Stokke, 27. september 2012


Synshemmede Akademikeres høringssvar til forslag om endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning

2012/498


Synshemmede Akademikere (SAF) leverer med dette høringssvar til forslag om endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning.


Vi vil innledningsvis be om at vi blir satt opp på lista over høringsinstanser når direktoratet framover skal sende ut nye IKT-relaterte høringer.


Sikring av tilgjengelighet til skjema i forvaltningen


Å skape et regelverk som kan legge rammene for en best mulig tilgjengelighet til elektroniske skjemaer er svært viktig for at alle skal kunne delta i samfunnslivet på en selvstendig måte.


Vi har merket oss at ELMER 2.1 skal omfatte offentlig sektor, og også gjelde for innbyggerskjemaer. Det er dermed av største viktighet at det stilles krav til tilgjengelighet i forbindelse med bruk av elektroniske skjemaer for å sikre at flest mulig kan bruke løsningen.


Vi mener derfor det er helt avgjørende at forskriften må stille krav om at elektroniske skjemaer tilfredsstiller, WCAG, minimum på nivå AAA, og helst bedre enn det. Ved å implementere disse kravene i forskriften vil man kunne bidra til at offentlig forvaltning ikke utvikler elektroniske tjenester som diskriminerer og utestenger store grupper.


Magne Bolme                                                                         Lars Bjørndal

Leder                                                                                   Leder IKT-utvalget