Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Fronters manglende tilgjengelighet i media

I vår klaget SAF Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus inn til Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO) for manglende universell utforming av læreplattformen Fronter, som disse lærestedene benytter. Du kan lese oppslaget om SAFs klage her. Studentavisa Universitas har tatt tak i klagen og laget sak om Fronters manglende universelle utforming. Saken ble publisert under tittelen "Blinde refser Fronter" 5. september. Les artikkelen i Universitas her

Som følge av oppslaget i Universitas, har også ComputerWorld interessert seg for Fronters manglende universelle utforming. Les ComputerWorlds artikkel "Blinde ser rødt over Fronter" her