Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Endelig program for SAFs høstseminar

Program for Synshemmede Akademikeres høstseminar 21—23. oktober


Sted: Rica Helsfyr hotell


FREDAG 21. oktober

19.30: Middag

Selv om det bare er middag på programmet på fredagskvelden er alle, også dem som er bofaste i Oslo, hjertelig velkomne til både å komme og spise og å overnatte. Ingenting er bedre enn å starte et seminar med god mat i godt selskap.


LØRDAG 22. OKTOBER

08.00-09.00: frokost

09.00-09.30: Åpning med presentasjon av seminartema og praktiske opplysninger

09.30-11.00: Hjelpemiddelformidling – liv og lære

Avdelingsdirektør (NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse) Christine B Finckenhagen innleder til debatt rundt temaene hvordan er ordningene brukerpass, hjelpemiddelgaranti og lese- og sekretærhjelp tenkt å fungere. Etter innledningen blir det satt av god tid til debatt og innspill fra seminardeltakerne.

11.00-11.30: Kaffe

11.30-13.00: Hvorfor må hjelpmidler ut på anbud?

Seksjonssjef Heidi Elise Rygg (NAV Økonomi og anskaffelser Arbeids- og velferdsdirektoratet) Innleder til debatt rundt tema anbudsregler og konsekvensene av anbudsutsetting.

13.00-14.30: Lunsj

14.30-16.00: Kan vi klare oss uten hjelpemidlene?

Morten Tollefsen (Medialt) innleder til debatt rundt tema kan vi se for oss en hjelpemiddelfri hverdag, og hvordan kan man motvirke at teknologiske forandringer på arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner fører til utestenging av synshemmede?

16.00-16.30: Kaffe

16.30-17.30: Filmvisning og praktiske demonstrasjoner

Synshemmede Akademikere har innledet et samarbeidsprosjekt med LDO, der målet er å øke bevisstheten rundt barrierene synshemmede møter fordi IKT-systemer ikke er universelt utformet. I denne timen vil vi presentere filmeksempler hentet fra England, som vil illustrere tenkningen også bak vårt arbeid med dette prosjektet. I

tillegg vil medlemmer fra foreninga demonstrere eksempler på hvordan hjelpeteknologi nå er integrert i operativsystemet i enkelte nye produkter. Dette er ikke produktreklame, men en påminnelse om at det er mulig å tenke universelt.

19.00: Middag


SØNDAG 23. OKTOBER

08.00-09.30: Frokost

09.30-10.30: Hjelpemidler i politikken

Arne Lein (leder, Norges Handikapforbund) innleder om forbundets interessepolitiske arbeid med hjelpemiddelformidling og anbudsproblematikken. Etter innledningen blir det gitt god tid til innspill og kommentarer fra seminardeltakerne.

10.30- 11.00: kaffe

11.00-12.30: Standarder og universell utforming av IKT

Rudolph Brynn (Standard Norge og medlem av rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune) innleder til debatt med en orientering om Standard Norges arbeid med standarder og universell utforming av IKT. Han vil også berøre arbeidet i rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune.

12.30-13.00: Avslutning og evaluering av seminaret

13.00-14.00: Lunsj


PRAKTISKE OPPLYSNINGER


Økonomi

Deltakeravgift

Satser for deltakeravgiften er:

kr 600,- for foreningsmedlemmer i arbeid

kr 400,- for alle andre foreningsmedlemmer

kr 900,- for ikkemedlemmer


Refusjon av reiseutgifter

Vi dekker bare reiseutgifter for våre medlemmer. Reiseregninger må sendes innen en måned etter at seminaret er avholdt.


Påmelding

Påmeldingsfristen er 11. oktober. Påmeldingen er bindende, og avgiften må være betalt før seminaret.

Påmelding skjer til: e-post: pamelding krøllalfa saf-org.no

All praktisk info til påmeldte seminardeltakere vil bli formidlet via denne adressa.

Kontaktperson:

Magne Bolme e-post: magne.bolme krøllalfa c2i.net Mobil: 47 38 05 56


For styret

Magne Bolme