Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Uten bok blir ingen klok - invitasjon til spennende høstseminar i SAF

Synshemmede akademikere inviterer til seminar i helga 12.-14. november. Sted: Soria Moria Hotell og Konferansesenter Oslo.

Tema for høstens seminar blir tilgang til litteratur i arbeid og utdanning. Dette gjenspeiles i tittelen: "UTEN BOK BLIR INGEN KLOK. TILGANG TIL LITTERATUR I UTDANNING OG ARBEID – HVOR STÅR VI OG HVA KAN VI GJØRE?"

Denne gangen prøver vi noen "nye vrier". Den viktigste er at vi deler seminaret i to. Fra seminarstart og fram til lunsj på lørdag blir det foredrag og debatter rundt tematikken hvordan sikre alle lik tilgang til litteratur i utdanning og arbeid. Fra lunsj lørdag og ut seminartida på søndag skal tida brukes til erfaringsutveksling og tips rundt hvordan man selv kan lage elektroniske dokumenter til bruk i skole- og arbeid.

En annen ny vri vi også prøver er å starte seminaret tidligere enn vanlig. Seminaret innledes alt med lunsj fredag, og programmet vil gå fra kl. to på fredag.

Programmet er ellers foreløpig bare i støpeskjeen, men tema som skal belyses er:

  1. Hvor står arbeidet med kommersiell produksjon av studielitteratur i elektronisk format?
  2. Hvilken rolle kan læresteder og fagbibliotekene spille i arbeidet med å gjøre elektronisk litteratur tilgjengelig?
  3. Hva kan gjøres for å sikre alle lik tilgang til elektronisk informasjon på arbeidsplasser og læresteder?
  4. Hvilke tjenester kan Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (nlB) tilby og hvordan kan vi bruke dem?

Rammene for de praktiske erfaringsutvekslingene rundt skanning og behandling av elektronisk materiale til eget bruk er fortsatt langt fra ferdig lagt. Vi tar imidlertid i alle fall sikte på at vi skal ha kompetente personer med utstyr til stede, som kan veilede og gi råd. Den som vil ta med eget utstyr kan også gjøre det, men da må vi få vite noe om hva de har og hva de ønsker å få ut av erfaringsutvekslingen.

Praktiske opplysninger

Økonomi Deltakeravgift Satser for deltakeravgiften er:

  • kr 600,- for foreningsmedlemmer i arbeid
  • kr 400,- for alle andre foreningsmedlemmer
  • kr 900,- for ikkemedlemmer

Refusjon av reiseutgifter Vi dekker bare reiseutgifter for våre medlemmer. Reiseregninger må sendes innen en måned etter at seminaret er avholdt.

Påmelding Påmeldingsfrist påmeldingsfristen er 28. oktober.

Kontaktinfo Den som synes dette høres interessant ut kan melde seg på til følgende adresser og kontaktpersoner: e-post: Send e-post til SAFs styre. Kontaktpersoner: Magne Bolme Mobil: 95 14 93 89 Eldrid Kästel Mobil: 46 94 36 72

I utgangspunktet er seminaret åpent for alle, men for å sikre at deltakerne skal få best mulig utbytte av de praktiske erfaringsutvekslingene kan det bli aktuelt å begrense deltakerantallet på seminaret. Interesserte bør derfor melde seg raskt. Da får vi bedre tid til å planlegge, noe som i sin tur vil gjøre det mulig å få flest mulig med.

Vi vil komme tilbake med mer info om seminaret ettersom brikkene faller på plass. Men alt nå kan vi love den som melder seg på ei givende helg fylt med inspirerende diskusjoner, innlegg og anledning til egenlæring.

For styret Magne Bolme