Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Høringsuttalelse til Graver-utvalget

SAF, NBFU og ISE har avlevert en felles høringsuttalelse til Graver-utvalgets innstilling til ny samlet diskrimineringslov. Uttalelsen kan hentes her i Word-format. [download id="3"]

Vi vil takke alle som har bidratt med innspill under arbeidet med uttalelsen.