Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Årets politiske treakter - MELD DEG PÅ!

Tid: fredag 2.-søndag 4. oktober 2009. Sted: Hurdalsjøen hotell.

Vi har med dette gleden av å innby alle interesserte til nok et seminar, der vi gjør vårt beste for å sette dagsaktuelle politiske og praktiske spørsmål i synshemmedes virkelighet på dagsordenen. Denne gangen har ikke seminaret et overordnet tema. I stedet inviterer vi til en "forestilling i tre akter".

.. has_math: no .. status: published .. wp-status: publish -->

SAFS HØSTSEMINAR 2009 - ÅRETS POLITISKE TREAKTER

Tid: fredag 2.-søndag 4. oktober 2009. Sted: Hurdalsjøen hotell.

Vi har med dette gleden av å innby alle interesserte til nok et seminar, der vi gjør vårt beste for å sette dagsaktuelle politiske og praktiske spørsmål i synshemmedes virkelighet på dagsordenen. Denne gangen har ikke seminaret et overordnet tema. I stedet inviterer vi til en "forestilling i tre akter".

Seminaret åpner fredag kveld med en innledning av Berit Vegheim om oppfølging av Graver-utvalgets framlagte innstilling til en samlet diskrimineringslov. Vegheim vil også orientere om framdriften i arbeidet med å sikre vår rett til tilgang til varer og tjenester. Etter innledningen blir det god tid til debatt og meningsutveksling. Debatt og utveksling av meninger og erfaringer, er ellers en vesentlig del av alle programpostene på denne helgas seminar. Så det blir satt av god tid til dette i programmet.

Et skråblikk på NAV

På lørdag vil ulike sider ved NAV-reformen, relatert til hvordan den influerer på vår situasjon som arbeidssøkere og arbeidstakere, bli analysert og debattert. Programmet er foreløpig ikke helt spikret, men her er i alle fall en tematisk skisse med noen navn og konkrete utfordringer til tanken.

Før lunsj vil professor i sosialmedisin Brynjulf Claussen, med et kritisk blikk, ta for seg NAV-reformen sett fra hans sosialmedisinske ståsted. Videre vil vi også ta for oss hvordan nye ordninger knyttet til reformen, som arbeidsavklaringspenger, og et sentralt utredningsverktøy knyttet til disse, arbeidsevneavklaringstester, kan få innflytelse på vår hverdag. I tilknytning til dette vil vi også ta for oss hva brukermedvirkning i en slik setting i praksis kan innebære.

Etter lunsj ser vi nærmere på ulike virkemidler hjelpeapparatet møter oss med når vi skal ut på arbeidsmarkedet. Etter et innledende foredrag, der ulike virkemidler for å hjelpe synshemmede ut i arbeid presenteres, åpnes det for diskusjon. Målet er å skape en bevisst holdning til vår bruk av forskjellige strategier og hjelpeordninger når vi er jobbsøkere. Er det for eksempel uproblematisk å tilby seg selv på det ordinære arbeidsmarkedet, og å friste arbeidsgiver med lønnstilskudd?

Studiefinansiering i støpeskjeen

Søndagen er satt av til temaet studiefinansiering for funksjonshemmede studenter. En representant for Unge funksjonshemmede vil presentere deres nylig lanserte rapport om temaet, der de legger fram sitt forslag til en ny studiefinansieringsordning for funksjonshemmede studenter. Så vil Utdanningspolitisk utvalg i SAF presentere sitt syn på hvordan funksjonshemmede best kan sikres en rettferdig studiefinansieringsordning. I tillegg vil dagens ordninger knyttet til attføringssystemet og lånekassen bli gjennomgått.

Foruten disse formelle seminarinnslagene er det satt av god tid til sosialt samkvem. På lørdag etter programslutt blir det rikelig anledning til å benytte basseng og badstu for dem som ønsker. Og etter middag lørdag vil vi legge forholdene til rette for at vi skal kunne hygge oss sammen ut i de små timer.

Vi håper riktig mange setter av helga, og gir sine bidrag til meningsutvekslinger, utvidelse av egen og andres horisont og ren sosialisering. Vi skal i alle fall gjøre vårt ytterste for å skape ei så utbytterik seminarhelg som mulig.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Deltakeravgift: SAF-medlemmer: kr 400 for studenter og andre som ikke er i ordinært arbeid, og kr 600 for arbeidstakere. Ikke-medlemmer: kr 900.

Transport: Det går buss fra hotell Opera ved Oslo S til Hurdalsjøen hotell fredag kl. 16.00, og fra Gardermoen 17.00. Retur fra hotellet til Gardermoen og Oslo søndag kl. 14.30.

Påmelding: [Meld deg på til SAF-styret->Henvendelser til styret] eller til Magne Bolme, mobil: 951 49 389, eller til Elin S. Nilsen, mobil: 984 26 838. Vi må ha din påmelding innen mandag 21. september. Deltakerne vil få tilsendt endelig program.

Med vennlig hilsen SAF-styret