Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Fra IKT-utvalget: Rapport fra workshop

.. has_math: no .. status: published .. wp-status: publish -->

Som de fleste nok har fått med seg nå, har Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) fått ansvar for å utforme standarder og forskrifter på IKT-området som skal brukes i forhold til §11 i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Et viktig område som disse standardene skal omfatte, er framtidens selvbetjeningsautomater. Human Factors Solutions (HFS) har fått i oppdrag å finne ut om det eksisterer standarder som kan brukes på dette området.

Den 20. og 21. august deltok jeg fra SAF på en workshop som HFS arrangerte. Workshopen ble holdt i FADs lokaler, og både FAD og DIFI var representert. Målsettingen for disse to dagene var å avdekke ulike behov for tilgjengelighet på automatområdet. HFS skal så sammenholde disse behovene med eksisterende standarder, og se om noen av standardene kan brukes for å sikre tilgjengelige automater.

Vi synshemmede var godt representert på workshopen. Foruten meg fra SAF, møtte Kari-Anne Flaa fra Norges Blindeforbund, Berit Vegheim fra Stopdisk og Siri Kessel fra LDO. HFS fikk mange gode innspill, vil jeg hevde, og det skal bli spennende å se hvilke standarder og forskrifter som til sist blir vedtatt. Her blir det nok en høringsrunde etterhvert, som vi selvsagt må svare på.

Hilsen Lars Bjørndal i IKT-utvalget