Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Fleksibel utdanning og synshemmet student

17 september holdt SAF innlegg på et møte med deltakere fra de nordiske land i regi av Fleksibel utdanning Norge. Tema var IKT i tilrettelegging for spesielle behov i utdanning. Fra SAF delte Anna L. Amundsen sine erfaringer som student og i jobb

Torhild Slåtto fra Fleksibel utdanning var møteleder, Med NORPLUSS samarbeidet var det 12 deltakere fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Grønland. Flere av deltakerne jobbet på steder motsvarende voksenopplæring i Norge. Deltakerne var i Oslo som del av  en 2 dagers studietur der også besøk hos PROVISTA og NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus sto på programmet. Fra SAF fortalte om tilgjengelighet, tilrettelegging, pedagogikk og synshjelpemidler. Anna fremhevet at SAF jobber både med utdannings og arbeidspolitiske spørsmål. SAF har i ettertid fått god tilbakemelding på innlegget Anna holdt så styret vil arbeide for at SAF blir synlig på flere arenaer.

Mer om fleksibelutdanning på deres nettsider:

http://fleksibelutdanning.no/