Bli medlem i SAF

SAF arbeider for et samfunn der alle har like muligheter. Alle kan bli medlem i SAF.

Vil du bidra i organisasjonsarbeidet vårt? Eller vil du støtte oss ved rett og slett å være medlem?

Medlemskontingenten er kr 250,- i 2020.

Medlemmer har stemmerett på årsmøtet i SAF som holdes i Oslo hvert år i løpet av våren.

Medlemmene får tilgang til en epostliste der en mottar info fra styret og annet arbeid i SAF, og der en kan bidra med egne innlegg og dele erfaringer med andre.

Kontakt: <post@saf-org.no>