[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

Filer du kan laste ned

Innhold

 1. [Årsmeldinger]
 2. [Medlemsbladet SAF-nytt]
 3. [Rapporter]
 4. [Diverse]

Årsmeldingene

Alle årsmeldingene er i html-format.

 1. SAF
 2. SAF Distrikt Nord-Norge

SAF-nytt

Disse zip-filene inneholder de artiklene som er lagt ut fra de enkelte numrene. Pakk de ut med pkunzip -d filnavn.zip så pakkes filene ut i underkataloger. Artiklene er i html-format.

Vær oppmerksom på at årsmeldingene ligger i egne pakker, de er ikke tatt med nedenstående filer.

Rapporter

 1. SAFs informasjons- og faktamappe fra likemannskonferansen i 1997. Dette er en samling nyttig informasjon for de som skal over fra utdanning til arbeid. For omtale, se artikkel i SAF-nytt nr. 2, 1998 hvor du også finner opplysninger om hvordan du kan få mappen i andre formater.

  Mappen kan lastes ned herfra som en elektronisk dokumentsamling pakket i zip-filer:

  Pakk ut filene med kommandoen:
  C:\> pkunzip -d <filnavn.zip>
  og du får filene pakket ut i underkataloger.

 2. To rapporter fra hjelpemiddelutvalget:

Diverse


[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


24.6.2002 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!