Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Individuell tilrettelegging i arbeidslivet

SAF arbeider for likestilling av synshemmede som betyr:

  • At alle kan søke arbeid og bli vurdert ut i fra kvalifikasjoner på lik linje med andre jobbsøkere.
  • At tilsetting skal skje på grunnlag av utdanning og kvalifikasjoner.
  • NAV har en arbeidsmåte der tiltak kommer først deretter jobb. SAF ønsker å være en motpol til tiltakspolitikken.
  • SAF arbeider for prinsippet jobb først, deretter kan en vurdere tiltak ved behov i et løpende arbeidsforhold.
  • SAF har gjennom 30 år lang erfaring med at mange tilsettingsforhold fungerer på lik linje med andre uten spesielle tilskudd fra NAV.
7 april deltok tidligere leder Magne Bolme på debatt hos likestillings og diskrimineringsombudet - LDO om individuell tilrettelegging i arbeidslivet.

På LDOs egen youtube kanal kan du se video fra debatten via denne linken:

https://www.youtube.com/watch?v=aAT7RhiwOxY

o