Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Synshemmede akademikeres høringsuttalelse til forslag til referansekatalog v.4.1

Synshemmede Akademikere, SAF, leverer med dette høringsuttalelse på punktet om "Standarder for publisering av tekstdokumenter".

Kommentarene vi kommer med nedenfor er forankret i det faktum at alle som publiserer mot allmennheten må forholde seg til bestemmelsene om universell utforming av IKT. Forskriften vil gjelde fra 1. juli i år. Da må alle offentlige virksomheter gjøre sitt for å skape en praksis som kan bidra til å oppfylle kravene i forskriften. Hvis praksis ikke oppfyller kravene i forskriften, vil det offentlige fort kunne bidra til å bygge nye funksjonshemmende barrierer, og slik undergrave funksjonshemmedes diskrimineringsvern.

Dere skriver i notatet at dere anbefaler å teste ut HTML5 på offentlige nettsteder. Dette forslaget er SAF skeptisk til, selv om dere sier at dokumentene skal kunne leses i eldre nettlesere og "dermed ikke bryte med HTML 4.01".

Den eneste metoden som kan brukes for å forsikre seg om at en standard blir fulgt, er å validere dokumentet eller nettsiden mot standarden som ligger til grunn. Å validere en nettside skrevet i HTML5 mot standarden HTML 4.01 virker meningsløst, og det er heller ikke det dere legger opp til. I stedet sier dere at dokumentet/nettsiden skal brukertestes grundig for å sikre at det/den fungerer også med eldre nettlesere. En slik praksis mener vi vil uthule kravet til å følge standarder på Internett, og vil lett kunne bli en trussel mot tilgjengelighet for personer som bruker hjelpemiddelteknologi for å få tilgang til dokumentet/nettsiden. Vi ser ofte eksempler på at en nettside fungerer utmerket i en nettleser, men ikke når skjermleser eller annen hjelpemiddelteknologi er involvert. Ikke minst gjelder dette på mobile enheter. SAF mener at Difi heller må anbefale å følge veletablerte vedtatte standarder og anbefalinger, og på den måten bidra til best mulig tilgjengelighet.

Videre åpner dere opp for å godta bruk av JavaScript på offentlige nettsteder. SAF mener at dere ikke bør tillate bruk av JavaScript, med mindre dere samtidig legger inn krav om at løsningen også skal fungere uten at JavaScript er tilgjengelig eller påslått i brukerens nettleser. Erfaring viser at en slik måte å implementere JavaScript på, vil gi økt tilgjengelighet for flest mulig brukeragenter. Vi ser også at dette svært ofte øker tilgjengeligheten for skjermleserbrukere, selv de som bruker nettlesere som støtter JavaScript.

Magne Bolme Leder, Synshemmede Akademikere