Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Blogg på SAF-org.no

Påsken kan brukes til så mangt. Iverksetting av styrevedtak, for eksempel.

Det har vært - og er - et ønske at vårt nettsted skal brukes mer aktivt enn hva tilfellet har vært hittil. Et ledd i prosessen for å nå dette målet har vært å få på plass en blogg, der først og fremst lederen - og etter hvert kanskje andre også - har mulighet til å ytre seg om interessepolitiske tema som berører personer med funksjonsnedsettelser.

Bloggen er nå på plass, og den anbefales varmt. Bloggen kan nås fra menyen øverst på siden her, eller ved å taste inn en av følgende adresser i nettleserens adressefelt: blogg.saf-org.no eller www.saf-org.no/blogg.

Det foregår fortsatt arbeid med den grafiske utformingen av nettstedet. Dersom du opplever at bloggen av en eller annen grunn ikke fungerer godt for deg, er det viktig at du gir oss beskjed om dette, slik at vi kan forsøke å utbedre eventuelle feil elelr mangler.