Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Jubileumsseminar og årsmøte er gjennomført

Vi takker for et flott og konstruktivt jubileumsseminar med festmiddag og årsmøte på Rica Helsfyr Hotel i Oslo.

Vi benytter også anledningen til å gratulere med valget av det nye styret.

Det nye styret består av: Magne Bolme (leder), Torleif Kahrs (sekretær), John Arne Torstensen (kasserer), Gudrun Ytterstad (styremedlem), David Hole (styremedlem), Ingrid Sundøy (vara) og Roger Riise (vara).