Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Mer fra ombudets IKT-uke

På Likestillings- og diskrimineringsombudets hjemmesider er det publisert enda en artikkel i forbindelse med ombudets IKT-uke. Her blir rektor på Høyskolen i Oslo og Akershus intervjuet om skolens nye masterstudie i universell utforming, og om universell utforming generelt. 

Les, spre og lik!

Spesialist på universell utforming