Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Stenger du folk ute?

Synshemmede Akademikere tok kontakt med Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO) for å høre om de ville publisere et innlegg om arbeidet for å gjøre den 9. mai til "Global Accessibility Awareness Day".

Ombudet ville ikke publisere innlegget, men de hadde et mye bedre forslag. De ville heller lage en nyhetssak på dagen! Vi er meget tilfredse med at ombudet var positiv til vår henvendelse, og ville være med på å skape publisitet om arbeidet for å fjøre den 9. mai til en internasjonal dag for universell utforming av IKT.

[Artikkelen finner du her->http://www.ldo.no/no/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Stenger-du-folk-ute-/]