Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Debattartikkel: Lovvernet smuldrer hen

SAFs leder, Magne Bolme, skriver: - Etter Audun Lysbakkens "avlysing" av en felles diskrimineringslov for alle grunnlag har vi i foreningas forskjellige utvalg og styret funnet det riktig å gjøre alt vi kan for å få satt på dagsordenen de forsømmelsene og løftebruddene regjeringen med dette gjør seg skyld i. Debattartikkelen jeg har skrevet, og som det er lenke til her, er en del av dette synliggjøringsarbeidet. Spre gjerne artikkelen. Les artikkelen her.