Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

SAFs årsmøte og seminar 2006

Innkalling til årsmøte 19. mars 2006

Styret innkaller med dette til årsmøte i Synshemmede Akademikeres Forening (SAF).
Tid: søndag 19. mars 2006, kl. 09.00-13.00.
Sted: Best Western Fagerborg Hotel (Storgt. 37-39, 2000 Lillestrøm)

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig, og være styret i hende senest lørdag 18. februar.
Sakliste m.m. vil bli sendt møtedeltakerne to uker før årsmøtet.
Invitasjon til SAF-seminar 17.-18. mars 2006
Vi planlegger et seminar som vil omfatte to av følgende temaer:
* Rettferdig studiefinansieringsordning
* Kompetanseheving i Aetat
* Debatt om rekruttering av kvalifiserte funksjonshemmede m.v. med representanter fra fagbevegelsen
* Hva er planene for det nyetablerte Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne?

Mer informasjon om og endelig program for seminaret vil bli sendt ut til de av dere som melder seg på.
Praktiske opplysninger
Påmeldingsfrist: mandag 27. februar.
Deltakeravgift for årsmøte og seminar er kr 500,- for yrkesaktive, og kr 200,- for studenter og andre som ikke er i ordinært arbeid.
Meld deg på skriftlig til SAF sin adresse, Boks 5911 Majorstuen, 0308 Oslo, eller send E-post til
styre (krøllalfa) saf-org (punktum) no
eller ring til Elin på tlf.: 22 13 86 62
eller til Stine på tlf.: 413
13 304

Styret