Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

IKT I POLITIKK OG HVERDAG - invitasjon til spennende seminar

Helga 13.-15. mars inviterer Synshemmede akademikeres forening (SAF) til seminar og årsmøte på Hurdalsjøen hotell. Seminaret er åpent for alle interesserte. Det starter fredag kveld og avsluttes lørdag ettermiddag.

Under tittelen "IKT i politikk og hverdag" ønsker vi både å sette søkelyset på IKT-relaterte utfordringer synshemmede har på arbeidsplasser og utdanningssteder, og å ta for oss muligheter og barrierer informasjonsteknologien skaper for vår samfunnsdeltakelse. Spørsmål vi vil diskutere, og forhåpentligvis få større klarhet i er f.eks.:

Hva er det ved bedrifters og læresteders IKT-løsninger som stenger synshemmede ute, og hva må til for å fjerne hindringene? Hvorfor skaper fri programvare ikke frihet for oss? Hvordan kan vi best mulig sikre oss tilgang til IKT basert informasjon? Hvordan har man konkret tenkt å implementere diskriminerings- og tilgjengelighetslovens lovpålegg av universell utforming av IKT rettet mot allmennheten fra 2011?

For blant annet å ta for seg disse problemstillingene vil i hente inn to eksterne hovedinnledere. Sverre Andreas Holbye skal ta for seg både utfordringer ved fri programvare, og problemer synshemmede opplever på arbeidsplasser når de skal betjene ulike nettverksløsninger m.m. En representant for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) skal ta for seg direktoratets arbeid med å utarbeide forskrifter for standardisering av IKT i offentlig sektor. Hva gjør DIFI for å bedre tilgjengeligheten, og hvordan jobber de fram mot 2011?

I tilknytning til disse eksterne innledernes innlegg vil det bli satt av god tid til debatt og innspill fra seminardeltakerne. Denne delen av seminaret vil dermed strekke seg fram til lunsj lørdag. Lørdag ettermiddag vil bli satt av til å jobbe med tematikk fra de tidligere presentasjonene i grupper og plenum. Den som ønsker det vil i tillegg få mulighet til å prøve Skype, en nettbasert telefonløsning.

Vi vil også sette av god tid til sosiale sidesprang. Hotellet har basseng, boblebad og badstue. Fasiliteter alle skal få rikelig tid til å ta i bruk hvis ønskelig. Denne gangen har vi til og med tenkt å strekke de organiserte sosiale aktivitetene til lørdagskvelden. Hva med en quiz?

Praktisk informasjon Deltageravgiften for seminaret er satt til: 400 for medlemmer av SAF som ikke er i ordinært arbeid. 600 for medlemmer av SAF som er arbeidstakere. 900 for ikkemedlemmer.

Påmelding skjer til: Magne Bolme Mobil 95 14 93 89 Elin Strømme Nilsen Mobil 98 42 68 38 Den som ønsker det kan også melde seg på via e-post.

Ved påmelding må du si fra om du bare skal delta på seminaret, eller om du også skal delta på årsmøtet. Du må også opplyse om hvilken deltageravgift du skal betale.

Det vil bli organisert fellestransport til og fra hotellet. På fredag går fellestransporten fra Oslo 16.00, og fra Gardermoen 17.00. Det blir avreise fra hotellet på søndag 14.30.

Fullstendig program blir sendt de påmeldte en uke før seminaret. Påmeldingsfrist: 1. mars.

Håper riktig mange setter av denne helga til faglig påfyll, utvidelse av egen horisont og utveksling av erfaringer rundt denne viktige tematikken.

Vennlig hilsen for styret Magne Bolme