Synshemmede Akademikere – SAF

Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Om Synshemmede Akademikere

Synshemmede Akademikere er en landsomfattende forening som har som formål å ivareta synshemmede akademikeres interesser i høyere utdanning og på arbeidsmarkedet. Foreningen ble stiftet i 1983.

Medlemskap

For å bli medlem av Synshemmede Akademikere må du være synshemmet, og enten ha tatt eller være i ferd med å ta høyere utdanning. Foreningen er også åpen for elever som går siste året på videregående skole på en linje som gir studiekompetanse.

Organisasjonens oppbygning

Årsmøtet er Synshemmede Akademikeres høyeste organ, og åpent for alle medlemmer. Her velges styre og valgkomité for kommende år. I tilknytning til årsmøtet avholder vi vanligvis et temaseminar.

Lagre som Word-dokument Skriv ut

Kommentarer er stengt.