Synshemmede Akademikere – SAF

Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Om SAF

Synshemmede Akademikere er en landsomfattende forening som har som formål å ivareta synshemmede akademikeres interesser i høyere utdanning og på arbeidsmarkedet. Foreningen ble stiftet i 1983.

Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle.

Organisasjonens oppbygning

Årsmøtet er Synshemmede Akademikeres høyeste organ, og åpent for alle medlemmer. Her velges styre og valgkomité for kommende år. I tilknytning til årsmøtet avholder vi vanligvis et temaseminar.

Lagre som Word-dokument Skriv ut

Kommentarer er stengt.