[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

Pressemelding fra Synshemmede Akademikeres Forening, SAF

19.8.2002

Statssekretær Yngve Slettholm bløffer - KKD fortsetter å løpe fra sine forpliktelser og fraskrive seg ansvar for at studenter nå stenges ute fra studier pga. manglende bevilgninger til produksjon av pensumbøker på lyd for synshemmede studenter.

Se vedlegg som viser at vi påpekte denne situasjonen til politisk ledelse i KKD allerede ifjor ved behandlingen av statsbudsjettet. Videre stemte regjeringspartiene og Frp ned forslag fra Ap og SV om økte bevilgninger på kr. 4 mill. under Stortingets behandling av revidert statsbudsjett 21. juni i år. Diskriminering og ansvarsfraskrivelse av verste sort, uttaler Berit Vegheim, leder av SAF (Synshemmede Akademikeres Forening) som har kjempet for fagbøker til studenter og yrkesaktive i 20 år uten å nå fram under skiftende regjeringer og stortingsflertall.

Vedlegger også:

Vi håper dere vil la oss få følge opp denne saken overfor politisk ledelse i KKD? Det blir altfor lett når Slettholm får slippe unna med at KKD ikke visste om saken.

Med vennlig hilsen
Berit Vegheim
leder SAF
E-post: berit.vegheim@c2i.net
Tlf./fax: 22 25 86 47

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


28.8.2002 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!