[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

PRESSEMELDING
19.08.2002 fra SAF, Synshemmede Akademikeres Forening

Synshemmede studenter nektes fagbøker og stenges ute fra høyere utdanning

Det er produksjonsstans av studielitteratur i Norsk lyd og blindeskriftbibliotek.

Dette er diskriminering av verste sort. Studenter som ikke får pensumbøker, kan selvfølgelig ikke studere - ergo er høyere utdanning forbeholdt de som fungerer best i samfunnet, sier Berit Vegheim, leder av SAF.

Verken Storting eller skiftende Regjeringer vil ta ansvar for at synshemmede studenter skal få de lærebøker de må ha for å kunne studere.

Dette er hva kvalitetsreformen innen høyere utdanning innebærer for synshemmede studenter i praksis.

SAF har kjempet for lik rett til utdanning i 20 år uten å nå fram - og nå opplever vi til og med at vi selv skal betale prisen for kvalitetsreformen. Vi har alltid måttet betale for forsinkelsene våre selv i form av større gjeld enn andre, selv om årsaken er at vi ikke får bøker i rett tid. Denne diskriminerende låneordningen vil heller ikke politikerne gjøre noe med.

Det er de som ikke møter funksjonshemmende barrierer som skal premieres. Norske myndigheter har funnet en effektiv måte å sortere ut de optimalt fungerende på.

SAF konstaterer at våre folkevalgte synes å leve godt med at Norge ikke ivaretar demokratiske rettigheter - det er åpenbart helt legitimt at noen grupper i befolkningen settes fullstendig utenfor samfunnet.

SAF krever at alle lesehemmede studenter og akademikere må få lovfestet rett til fagbøker, slik også Manneråkutvalget foreslår i NOU 2001:22 Fra bruker til borger.

Kontaktperson: Berit Vegheim, leder SAF: 22 25 86 47
berit.vegheim@c2i.net
(Berit Vegheim var også medlem av Manneråkutvalget)

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


28.8.2002 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!