[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

Pressemelding
Oslo, 14/08 - 02

- Rydd opp Valgerd!

Det er diskriminerende at synshemmede studenter sorteres under kulturdepartementet og ikke utdanningsdepartementet. Valgerd Svarstad Haugland må øyeblikkelig rydde opp i dette, og sørge for at alle studenter får lik rett til utdanning, uttaler Per Steinar Osmundnes, leder i KrFU.

Norsk Lyd og Blindeskriftsbibliotek (NLB) har i dag ansvar for produksjon og distribusjon av folkebiblioteklitteratur og studielitteratur for synshemmede. I mangel av penger har studielitteratur blitt salderingspost. Det kan da ikke være en intensjon fra kulturdepartementet sin side at to brukergrupperinger i NLB skal oppleve å være prioriteringsmotstandere.

Synshemmede studenter ved universiteter og høyskoler har produksjonsrett til pensumlitteratur. Men NLBs svake økonomi har ført til produksjonsstans av studiemateriell. Det vil si at studenter som begynner å studere på nye retninger, eller for første gang, i høst står uten fagbøker.

For å unngå at studenter blir skadelidende må kostnadene ved å produsere studielitteratur omgjøres til en overslagbevilgning. Samtidig må kostnadene finansieres over utdanningsbudsjettet, og ikke kulturbudsjettet.

De synshemmede har blitt nedprioritert lenge. Dette er derfor ikke noe som dagens regjering kan lastes for. Men det må ikke hindre Kulturminister Svarstad Haugland i å rydde opp. Nå har Samarbeidsregjeringen en unik sjanse til å sikre studentene faglitteratur samtidig som folkebiblioteket opprettholdes.

Det er skremmende at synshemmede studenter står i fare for å bli uten studielitteratur når høyskoler og universiteter begynner til høsten. Resultatet kan bli at studenter må avlyse studiene sine, avslutter Osmundnes.


Mer informasjon:
Per Steinar Osmundnes, leder i KrFU Odd Naustdal, infosekretær i KrFU
Arbeid: 23 10 28 82 Arbeid: 23 10 28 85
Mobil: 41 56 42 14 Mobil: 90 66 57 90
KrFUs uttalelser samlet og oppdatert: www.krfu.no

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


28.8.2002 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!