Mer fra ombudets IKT-uke

På Likestillings- og diskrimineringsombudets hjemmesider er det publisert enda en artikkel i forbindelse med ombudets IKT-uke. Her blir rektor på Høyskolen i Oslo og Akershus intervjuet om skolens nye masterstudie i universell utforming, og om universell utforming generelt. 

Read more on Mer fra ombudets IKT-uke…

Fronters manglende tilgjengelighet i media

I vår klaget SAF Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus inn til
Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO) for manglende universell utforming av læreplattformen Fronter, som disse lærestedene benytter. Du kan lese oppslaget om SAFs klage her. Studentavisa Universitas har tatt tak i klagen og laget sak om Fronters manglende universelle utforming. Saken ble publisert under tittelen «Blinde refser Fronter» 5. september. Les artikkelen i Universitas her

Read more on Fronters manglende tilgjengelighet i media…

En krykke er nok, Lysbakken!

Følgende artikkel ble publisert i Dagsavisen 14. januar 2012.

En krykke er nok, Lysbakken!

av Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen
og Magne Bolme, leder av Synshemmede Akademikere

Kristin Floer dokumenterer i sin kronikk 9.1. (i Dagsavisen, red.anm) hvor vanskelig det er å få arbeid om man oppfattes som annerledes, selv om man har meget gode kvalifikasjoner, har 100 % arbeidsevne og ikke trenger tilrettelegging. Mange funksjonshemmede har samme erfaring.

Read more on En krykke er nok, Lysbakken!…