Vellykket framstøt mot Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Så lenge forskriften til § 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl.) ikke har kommet har vi et svært utilstrekkelig lovvern på IKT-området. Denne forskriften har blitt utsatt flere ganger, og etter hvert har det blitt
umulig å få noen i forvaltningen til å komme med en tidsplan for når forslag til forskriften kunne ventes å komme på høring. Denne tausheten har vært meget frustrerende for alle som har jobbet med denne saken. Vi kom ikke videre verken med inkluderings- eller fornyingsdepartementet. Så i april rettet Synshemmede Akademikere en forespørsel til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, der vi ba komiteen om å etterlyse forskriften til § 11 i dtl.

Read more on Vellykket framstøt mot Kontroll- og konstitusjonskomiteen…

Brev til FAD vedrørende forskriften til Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 11

Etter Ã¥ ha mottatt urovekkende opplysninger om arbeidet med forskriften til § 11 i DTL, har vi i styret, IKT-utvalget og likestillings- og diskrimineringsutvalget skrevet brev med ønske om hastemøte til politisk ledelse i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Continue Reading →