Hvordan oppfylle krav til universell utforming av nettsider?

Siden 1.juli i sommer må alle nye nettsider og automater oppfylle krav til universell utforming.

Denne artikkelen fra Teknisk ukeblad forteller mer om det:

http://www.tu.no/it/2014/01/23/na-ma-webutviklere-forholde-seg-til-helt-nye-regler

Direktoratet for forvaltning og IKT har utviklet uu-skolen som beskriver hvordan en kan oppfylle kravene.

Read more on Hvordan oppfylle krav til universell utforming av nettsider?…

Etterlyser forskrift

I september sendte SAF en e-post til kontroll- og konstitusjonskomiteen der det ble etterlyst oppfølging av likestillingsministerens løfter til komiteen om når forskriften til § 11 skulle være ute på høring.

Read more on Etterlyser forskrift…

Vellykket framstøt mot Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Så lenge forskriften til § 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl.) ikke har kommet har vi et svært utilstrekkelig lovvern på IKT-området. Denne forskriften har blitt utsatt flere ganger, og etter hvert har det blitt
umulig å få noen i forvaltningen til å komme med en tidsplan for når forslag til forskriften kunne ventes å komme på høring. Denne tausheten har vært meget frustrerende for alle som har jobbet med denne saken. Vi kom ikke videre verken med inkluderings- eller fornyingsdepartementet. Så i april rettet Synshemmede Akademikere en forespørsel til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, der vi ba komiteen om å etterlyse forskriften til § 11 i dtl.

Read more on Vellykket framstøt mot Kontroll- og konstitusjonskomiteen…

Klage på læringsplattformen Fronter

I vår har det vært stor oppmerksomhet rundt manglende universell utforming av de læringsplattformene som brukes av skoler og universiteter. Utgangspunktet for oppmerksomheten har vært en rapport utarbeidet av firmaet Funka nu. I denne rapporten evaluerte firmaet de tre forskjellige læringsplattformene som er i bruk i norsk skole. Her påviser de mangler ved alle de tre vurderte plattformene, men dårligst ut kom læringsplattformen Fronter. Synshemmede Akademikere har nå levert to klager på læresteder som benytter læringsplattformen Fronter til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Klagene gjelder henholdsvis Høyskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo, og klagene finner du gjengitt på de neste sidene. Rapporten fra Funka nu finner du her.

Read more on Klage pÃ¥ læringsplattformen Fronter…