Vellykket framstøt mot Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Så lenge forskriften til § 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl.) ikke har kommet har vi et svært utilstrekkelig lovvern på IKT-området. Denne forskriften har blitt utsatt flere ganger, og etter hvert har det blitt
umulig å få noen i forvaltningen til å komme med en tidsplan for når forslag til forskriften kunne ventes å komme på høring. Denne tausheten har vært meget frustrerende for alle som har jobbet med denne saken. Vi kom ikke videre verken med inkluderings- eller fornyingsdepartementet. Så i april rettet Synshemmede Akademikere en forespørsel til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, der vi ba komiteen om å etterlyse forskriften til § 11 i dtl.

Read more on Vellykket framstøt mot Kontroll- og konstitusjonskomiteen…

Oppslag i Dagbladet om BLDs mangelfulle likestillingspolitikk

Synshemmede Akademikere er medlem av paraplyorganisasjonen Menneskerettsalliansen (MRA). Gjennom MRA kjemper vi for et samlet diskrimineringsvern, og en felles diskrimineringslov. Her kan interesserte finne viktig lesestoff som MRAs leder, Dag Øistein Endsjø, har publisert etter at statsrÃ¥d Lysbakken offentliggjorde at arbeidet med en felles diskrimineringslov er skrinlagt. Som han selv skriver, tar han i kronikken utgangspunkt i et «homoperspektiv». Men hans anliggende er ikke rent «homopolitisk», det vil leseren ogsÃ¥ raskt forstÃ¥.

Read more on Oppslag i Dagbladet om BLDs mangelfulle likestillingspolitikk…

Debattartikkel: Lovvernet smuldrer hen

SAFs leder, Magne Bolme, skriver: – Etter Audun Lysbakkens «avlysing» av en felles diskrimineringslov for alle grunnlag har vi i foreningas forskjellige utvalg og styret funnet det riktig Ã¥ gjøre alt vi kan for Ã¥ fÃ¥ satt pÃ¥ dagsordenen de forsømmelsene og løftebruddene regjeringen med dette gjør seg skyld i. Debattartikkelen jeg har skrevet, og som det er lenke til her, er en del av dette synliggjøringsarbeidet. Spre gjerne artikkelen.
Les artikkelen her.

Read more on Debattartikkel: Lovvernet smuldrer hen…