Diskriminerende arbeidsgivere?

Onsdag 13 august arrangerer ULOBA debatt om funksjonshemmedes utfordringer i arbeidslivet.

Sted: Arendal Kino, Friergangen 3 sal 1 kl 1500

Mer info på ULOBAs egne nettsider på link:

http://www.uloba.no/Sider/Diskriminerende-arbeidsgivere.aspx

Hvordan oppfylle krav til universell utforming av nettsider?

Siden 1.juli i sommer må alle nye nettsider og automater oppfylle krav til universell utforming.

Denne artikkelen fra Teknisk ukeblad forteller mer om det:

http://www.tu.no/it/2014/01/23/na-ma-webutviklere-forholde-seg-til-helt-nye-regler

Direktoratet for forvaltning og IKT har utviklet uu-skolen som beskriver hvordan en kan oppfylle kravene.

Read more on Hvordan oppfylle krav til universell utforming av nettsider?…

Synshemmede akademikeres høringsuttalelse til forslag til referansekatalog v.4.1

Synshemmede Akademikere, SAF, leverer med dette høringsuttalelse på punktet om «Standarder for publisering av tekstdokumenter».

Kommentarene vi kommer med nedenfor er forankret i det faktum at alle som publiserer mot allmennheten må forholde seg til bestemmelsene om universell utforming av IKT. Forskriften vil gjelde fra 1. juli i år. Da må alle offentlige virksomheter gjøre sitt for å skape en praksis som kan bidra til å oppfylle kravene i forskriften. Hvis praksis ikke oppfyller kravene i forskriften, vil det offentlige fort kunne bidra til å bygge nye funksjonshemmende barrierer, og slik undergrave funksjonshemmedes diskrimineringsvern.

Read more on Synshemmede akademikeres høringsuttalelse til forslag til referansekatalog v.4.1…

Else Momrak Haugann til minne

Else ble født 12. februar 1947. Hun døde 27. januar 2014.

Else viet store deler av sitt liv til likestillingsarbeid for synshemmede studenter.

Elses interessepolitiske karriere startet for 40 år siden i år. Som hovedfagsstudent ved Statens spesiallærerhøgskole, kom Else i 1974 med i Norges Blindeforbunds utvalg for svaksyntes problemer. Siden 3 av 4 i utvalget var studenter, bestemte de seg for å søke midler til å arrangere den første utdanningskonferansen for synshemmede studenter. Den ble avholdt i 1975 med 33 deltakere. Det viktigste med konferansen var, ifølge Else selv, ikke resolusjonene som ble vedtatt: «det blei stort sett med det gamle», men at synshemmede studenter for første gang hadde fått et forum hvor man kunne lære av hverandre og oppleve at man ikke var alene om å møte hindringer. Den var også viktig for å utvikle gruppeidentitet som synshemmede studenter.

Read more on Else Momrak Haugann til minne…