Diskriminerende arbeidsgivere?

Onsdag 13 august arrangerer ULOBA debatt om funksjonshemmedes utfordringer i arbeidslivet.

Sted: Arendal Kino, Friergangen 3 sal 1 kl 1500

Mer info på ULOBAs egne nettsider på link:

http://www.uloba.no/Sider/Diskriminerende-arbeidsgivere.aspx

SAF bidrar med skyggerapportering til FN

20 juni deltok leder John Arne Torstensen og tidligere mangeårig SAF leder Magne Bolme
pÃ¥ møte i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon – FFO om fremdrift i arbeidet med skyggerapportering til FN.

Magne Bolme blir SAFs representant i arbeidsgruppen bestående av flere organisasjoner av funksjonshemmede. FFO har i oppdrag å koordinere arbeidet med å skrive rapporten om hvordan funksjonshemmede har det i Norge i dag.
Rapporten sendes til norske myndigheter og til FN som har makt til å vurdere om norske myndigheter har gjort jobben sin godt nok. Hvis ikke, så har FN makt til å gi anbefalinger til hva norske myndigheter kan gjøre bedre. Det har vært flere tilfeller der kritikk fra FN har ført til endringer i Norge.

Mer om FN konvensjonene kan du lese hos Likestillings og diskrimineringsombudet – LDO

Read more on SAF bidrar med skyggerapportering til FN…

Hvordan oppfylle krav til universell utforming av nettsider?

Siden 1.juli i sommer må alle nye nettsider og automater oppfylle krav til universell utforming.

Denne artikkelen fra Teknisk ukeblad forteller mer om det:

http://www.tu.no/it/2014/01/23/na-ma-webutviklere-forholde-seg-til-helt-nye-regler

Direktoratet for forvaltning og IKT har utviklet uu-skolen som beskriver hvordan en kan oppfylle kravene.

Read more on Hvordan oppfylle krav til universell utforming av nettsider?…

Synshemmede akademikeres høringsuttalelse til forslag til referansekatalog v.4.1

Synshemmede Akademikere, SAF, leverer med dette høringsuttalelse pÃ¥ punktet om «Standarder for publisering av tekstdokumenter».

Kommentarene vi kommer med nedenfor er forankret i det faktum at alle som publiserer mot allmennheten må forholde seg til bestemmelsene om universell utforming av IKT. Forskriften vil gjelde fra 1. juli i år. Da må alle offentlige virksomheter gjøre sitt for å skape en praksis som kan bidra til å oppfylle kravene i forskriften. Hvis praksis ikke oppfyller kravene i forskriften, vil det offentlige fort kunne bidra til å bygge nye funksjonshemmende barrierer, og slik undergrave funksjonshemmedes diskrimineringsvern.

Read more on Synshemmede akademikeres høringsuttalelse til forslag til referansekatalog v.4.1…