SAFs styre gjenvalgt

SAFs seminar og årsmøte 2006 er vel i havn. Omtale av arrangementet vil
nok bli å finne her på nettstedet etter hvert. I første omgang kan vi
opplyse at SAFs styre ble enstemmig gjenvalgt på årsmøtet i dag, 19.
mars 2006.
SAFs styre har følgelig fortsatt denne sammensetningen:
Stine Elde, leder
Elin Strømme Nilsen, sekretær
Knut Prytz, kasserer
Kristin Gaarde, 4. styremedlem
Tore Johnny Bråtveit, 5. styremedlem
Christine Aasgaard, 1. varamedlem
Eldrid Kästel, 2. varamedlem
Leder, sekretær, kasserer og 4. styremedlem har alle tilhold i Oslo.

Read more on SAFs styre gjenvalgt…

Seminar 2006

SAFs årlige seminar avholdes 17-18. mars i Lillestrøm.
Alle deltakere ønskes velkommen.

Program (forbehold om mindre endringer):

Fredag 17. mars
17.30-19.30: Tilgjengelighet til høyere utdanning for studenter med
funksjonsnedsettelser.
17.30-18.00: Innledning v/Lars Arne Aasen, Kunnskapsdepartementet.
18.00-18.20: Pause.
18.20-19.30: Debatt.

Lørdag 18. mars
09.30-13.00: Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt
funksjonsevne
09.30-11.00: Planer, strategier og virksomhet.
Innledning v/direktør Britta Nilsson og seniorrådgiver Rudolph Brynn.
Avklarende spørsmål fra salen.
11.00-11.30: Pause.
11.30-13.00: Korte innlegg fra SAFs utdanningspolitiske og
arbeidsmarkedspolitiske
utvalg.
Dialog og debatt.
13.00: Lunsj.
13.30-15.00: Utstilling fra Bojo A/S og Tagarno A/S.
15.00-17.00: Presentasjon av prosjektet: Elektronisk faglitteratur
v/Siri Kessel og Stine Elde, SAF

Read more on Seminar 2006…

SAFs gamle nettsider er igjen tilgjengelige

Alle historie-interesserte og andre som har bruk for stoffet som
tidligere lå på SAFs nettsted kan igjen glede seg. De gamle nettsidene
er igjen tilgjengelige. Vi gjør det på denne måten i en
overgangsperiode til vi har fått endelig struktur på de nye sidene og
har fått overført det eldre stoffet som skal tas vare på.
I mellomtida kan du finne SAFs gamle nettsider på adressa www.saf-org.no/gml/

Read more on SAFs gamle nettsider er igjen tilgjengelige…