Høringssvar fra SAF: EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner

EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner var ute på høring i fjor høst. 15. oktober leverte SAF følgende uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som høringssvar:

Synshemmede Akademikere (SAF) støtter departementets forslag til implementering der en gjennomføring av direktivet vil kreve lov- og/eller forskriftsendring, og mener det er svært viktig at kravene for offentlig sektor utvides til også å gjelde privat sektor.

Read more on Høringssvar fra SAF: EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner…

Grunnleggende om universell utforming

En forskergruppe ved university of North Carolina la i 1997 fram 7 prinsipper for universal design. Gruppen bestod av arkitekter, ingeniører og produktdesignere, alle knyttet til omgivelsesforskning. Ved å følge prinsippene vil en langt på vei sikre at utforming, konstruksjon og design kan benyttes av alle, uten spesiell tilpassing, noe samfunnsøkonomer liker svært godt.
Istedet for at arkitekter og konstruktører identifiserer behovene til en gjennomsnittsborger, for så å utforme en løsning tilpasset gjennomsnittet, innebærer universell utforming at en erkjenner at borgeren er mangfoldig. Mangfoldet består av forskjellig kjønn og alder, forskjellig intelekt og forskjellig kulturelle forutsetninger.

Read more on Grunnleggende om universell utforming…

Hvordan oppfylle krav til universell utforming av nettsider?

Siden 1.juli i sommer må alle nye nettsider og automater oppfylle krav til universell utforming.

Denne artikkelen fra Teknisk ukeblad forteller mer om det:

http://www.tu.no/it/2014/01/23/na-ma-webutviklere-forholde-seg-til-helt-nye-regler

Direktoratet for forvaltning og IKT har utviklet uu-skolen som beskriver hvordan en kan oppfylle kravene.

Read more on Hvordan oppfylle krav til universell utforming av nettsider?…