Seminar 2006

SAFs årlige seminar avholdes 17-18. mars i Lillestrøm.
Alle deltakere ønskes velkommen.

Program (forbehold om mindre endringer):

Fredag 17. mars
17.30-19.30: Tilgjengelighet til høyere utdanning for studenter med
funksjonsnedsettelser.
17.30-18.00: Innledning v/Lars Arne Aasen, Kunnskapsdepartementet.
18.00-18.20: Pause.
18.20-19.30: Debatt.

Lørdag 18. mars
09.30-13.00: Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt
funksjonsevne
09.30-11.00: Planer, strategier og virksomhet.
Innledning v/direktør Britta Nilsson og seniorrådgiver Rudolph Brynn.
Avklarende spørsmål fra salen.
11.00-11.30: Pause.
11.30-13.00: Korte innlegg fra SAFs utdanningspolitiske og
arbeidsmarkedspolitiske
utvalg.
Dialog og debatt.
13.00: Lunsj.
13.30-15.00: Utstilling fra Bojo A/S og Tagarno A/S.
15.00-17.00: Presentasjon av prosjektet: Elektronisk faglitteratur
v/Siri Kessel og Stine Elde, SAF

Read more on Seminar 2006…