Synshemmede Akademikere inviterer til seminar: Til kamp for universell utforming av IKT i arbeidslivet

Tid: 14.-15. juni 2019
Sted: Scandic Helsfyr, Strømsveien 108, Oslo
Seminaret er åpent for alle interesserte.

Arbeidslivet omfattes ikke av forskrift om universell utforming av IKT, og EU-direktivet pålegger kun universell utforming av intranettet. Så lenge arbeidsverktøyene ikke omfattes vil vi fortsatt diskrimineres i, og
utestenges fra, yrkeslivet.
Hva om universell utforming implementeres i utviklings- og anskaffelsesprosesser selv om forskrift om universell utforming av IKT ikke stiller krav om dette. Hva vil et slikt grep bety samfunnsøkonomisk?

Read more on Synshemmede Akademikere inviterer til seminar: Til kamp for universell utforming av IKT i arbeidslivet…

Nytt styre i SAF

Årsmøtet for 2015 er avviklet, det 33. i rekken hevdes det. I tillegg til ordinære årsmøtesaker brukte møtet tid på en interessant debatt om veien videre for organisasjonen.
Møtet gjennomførte valg som ga følgende resultat:

Read more on Nytt styre i SAF…

Hyggelig på Helsfyr – Synshemmede Akademikeres årsmøte og jubileumsseminar 08. – 10. mars

På søndag avsluttet vi vår årsmøte- og seminarhelg på Rica Helsfyr Hotell. Det er bestandig både trivelig og lærerikt på våre seminarhelger, men det ble litt ekstra stas denne helga fordi foreninga nå kan markere sitt 30-årsjubileum. Denne milepelen ble behørig markert med festmiddag på lørdagskvelden. Middagen ble en verdig, stilfull og hyggelig markering av en vital jubilant. Takk til festkomiteen, Nina Tveter og Berit Vegheim.

Read more on Hyggelig på Helsfyr – Synshemmede Akademikeres årsmøte og jubileumsseminar 08. – 10. mars…