Vellykket møte med arbeidsministeren

Fredag 9. april hadde SAF fått møte med arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Møtet kom i stand etter at vi hadde henvendt oss til arbeidsdepartementet med en forespørsel om noen fra politisk ledelse kunne stille til paneldebatt på vårt årsmøteseminar. Det kunne de ikke, men i stedet ble vi invitert til å møte ministeren for å komme med innspill til arbeidet med regjeringens sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede. I ettertid tror jeg trygt vi kan si at det var en lykkelig løsning for alle parter.
Read more on Vellykket møte med arbeidsministeren…

Oppsummeringer fra SAFs høstseminar 2009

2.-4. oktober gjennomførte SAF sitt høstseminar på Hurdalsjøen hotell. Her foreligger fyldig referat fra begivenheten, skrevet av SAFs leder, Magne Bolme.

Årets politiske treakter – MELD DEG PÅ!

SAFS HØSTSEMINAR 2009 – ÅRETS POLITISKE TREAKTER

Tid: fredag 2.-søndag 4. oktober 2009.
Sted: Hurdalsjøen hotell.

Vi har med dette gleden av å innby alle interesserte til nok et seminar, der vi gjør vårt beste for å sette dagsaktuelle politiske og praktiske spørsmål i synshemmedes virkelighet på dagsordenen. Denne gangen har ikke seminaret et overordnet tema. I stedet inviterer vi til en «forestilling i tre akter».

Tid og sted for høstens seminar i SAF

Her følger en første informasjon om vårt høstseminar.

Seminaret blir arrangert på Hurdalsjøen hotell, altså på det samme hotellet
som vi avholdt vårt årsmøte og årsmøteseminar tidligere i år. Seminaret
arrangeres i helga 2.-4. oktober. Så hold av den helga for åndelig påfyll,
inspirerende utveksling av tanker og ideer og hyggelig samvær.

Read more on Tid og sted for høstens seminar i SAF…