Fire millioner til universell utforming

I statsbudsjettet for 2013 foreslår regjeringen å bevilge fire millioner kroner til arbeidet med universell utforming av IKT og håndhevingen av den kommende forskriften til § 11 i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dette er jo svært positivt, men forslaget reiser noen vesentlige spørsmål som må besvares.

Av forslaget framgår det at FAD skal opprette et tilsyn som skal overvåke håndhevingen av forskriften og kravene som stilles i den. Men hva med den individuelle klageretten og ombudets rolle i håndhevingen av § 11?

Vi har bedt om et møte med BLD for å få avklart om departementet har tenkt å ta fra oss klageretten på IKT-området. Og det er nå viktigere enn noen gang at vi får en avklaring av dette spørsmålet.

Read more on Fire millioner til universell utforming…

Vellykket framstøt mot Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Så lenge forskriften til § 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl.) ikke har kommet har vi et svært utilstrekkelig lovvern på IKT-området. Denne forskriften har blitt utsatt flere ganger, og etter hvert har det blitt
umulig å få noen i forvaltningen til å komme med en tidsplan for når forslag til forskriften kunne ventes å komme på høring. Denne tausheten har vært meget frustrerende for alle som har jobbet med denne saken. Vi kom ikke videre verken med inkluderings- eller fornyingsdepartementet. Så i april rettet Synshemmede Akademikere en forespørsel til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, der vi ba komiteen om å etterlyse forskriften til § 11 i dtl.

Read more on Vellykket framstøt mot Kontroll- og konstitusjonskomiteen…

Synshemmede Akademikeres årsmøteseminar og årsmøte 2011 er gjennomført

Helga 11-13. mars avholdt Synshemmede Akademikere årsmøteseminar og årsmøte på Soria Moria hotell og konferansesenter. Helga ble tradisjonen tro avviklet med seminar på lørdag og årsmøte på søndag.

Read more on Synshemmede Akademikeres årsmøteseminar og årsmøte 2011 er gjennomført…

Uten bok blir ingen klok – invitasjon til spennende høstseminar i SAF

Synshemmede akademikere inviterer til seminar i helga 12.-14. november. Sted: Soria Moria Hotell og Konferansesenter Oslo.

Tema for høstens seminar blir tilgang til litteratur i arbeid og utdanning. Dette gjenspeiles i tittelen: «UTEN BOK BLIR INGEN KLOK. TILGANG TIL LITTERATUR I UTDANNING OG ARBEID – HVOR STÅR VI OG HVA KAN VI GJØRE?»

Read more on Uten bok blir ingen klok – invitasjon til spennende høstseminar i SAF…